بایگانی دسته: کانون خانواده

پسر خردسال قربانی اعتیاد پدر

دریافت از: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودک آزاری | پاسخ دهید:

یک پرونده کودک‌آزاری دیگر در مشهد در جریان مراحل قضایی قرار گرفت

دریافت از: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودک آزاری | پاسخ دهید:

هشتادو هفت درصد کودکان در مراکز شبه خانواده، بدسرپرست هستند

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودکان فقر | پاسخ دهید:

خودکشی کودک ۱۱ساله در اصفهان

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi  

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده | پاسخ دهید:

درخواست خرید نوزاد در یک سایت!

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودکان فقر | پاسخ دهید:

بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک/پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده | پاسخ دهید:

یادگارهای سیم و سیخ بر پیکر کودک یک ساله

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودک آزاری | پاسخ دهید:

ارجاع پرونده ۲۲۴ مورد کودک آزاری و ۹ هزار و ۴۹۹ همسرآزاری به پزشکی قانونی

دریافت از: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودک آزاری | پاسخ دهید:

کودک آزاری و مرگ دختربچه ۱۸ ماهه

فرستنده خبر: درسا دره شوری Dorsa Darehshoori

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودک آزاری | پاسخ دهید:

افزایش تعداد کودکانی که بدلیل اعتیاد والدین تحت پوشش بهزیستی قرار می‌گیرند

فرستنده: وحید ترابی  Wahid Torabi

ارسال شده در اخبار, کانون خانواده, کودکان فقر | پاسخ دهید: