بایگانی دسته: کلیپ ها و فیلم ها

اعتراض فعالین حقوق بشر در نروژ به پنج شنبه سیاه در بند ۳۵۰ زندان اوین

 جمعی از فعالین حقوق بشر در نروژ با تراشیدن موی سر خود نسبت به اقدام غیر انسانی علیه زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین اعتراض کردند

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

مقایسه ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

سخنرانی دکتر عبدالکریم لاهیجی: 14 دسامبر 2013 در هانوفر-آلمان

مراسم بزرگداشتی از  50 سال فعالیت های حقوق بشری دکتر لاهیجی http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1333

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

سخنرانی دکتر شیرین عبادی در مراسم بزرگداشت:

 50 سال فعالیتهای حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1335 14 دسامبر 2013 -هانوفر-آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

بخشی از مراسم بزرگداشت 50 سال فعالیتهای حقوق بشری دکتر لاهیجی

سخنرانی آقای شفائی عضو هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1340 14 دسامبر 2013 -هانوفر-آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

قسمتی دیگر از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی

سخنرانی شهردار شهر هانوفر آقای برند اشتراوخ  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1342    14 دسامبر 2013  هانوفر آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

بخشی دیگر از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی

فیلم کامل سخنرانی جناب آقای حمید حمیدی   14 دسامبر 2013  هانوفر آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

گوشه ای از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی

فیلم کامل قرائت پیامها ی رسیده در ستایش از دکتر لاهیجی  14 دسامبر 2013  هانوفر آلمان  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1348

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

گوشه ای از مراسم بزرگداشت 50 سال فعالیتهای حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی

  فیلم کامل اجرای موسیقی بسیار زیبای خانم کتی:  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1350 14 دسامبر 2013 -هانوفر-آلمان 

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – هانوفر 7 سپتامبر 2013

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید: