بایگانی دسته: کلیپ ها و فیلم ها

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده (حق انتخاب)

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده (حق انتخاب)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده (حق انتخاب)

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده (حق انتخاب)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده حق انتخاب (من یک ایرانی هستم)

کلیپ حقوق بشر به زبان ساده حق انتخاب (من یک ایرانی هستم)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (بخش اول کنوانسیون بیابان زدایی)

کلیپ صوتی شرح (بخش اول کنوانسیون بیابان زدایی)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات ان)

کلیپ صوتی شرح (شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات ان)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه جهانی زن/پکن)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عدم برابری زنان و مردان در قوانین ایران

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عدم برابری زنان و مردان در قوانین ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

بررسی ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عفو بین‌الملل: میلاد عظیمی در خطر اعدام قرار دارد

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

“اخراج کودکان مبتلا به ایدز از مدارس”

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تغییرات اب و هوایی سازمان ملل متحد)

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون تغییرات اب و هوایی سازمان ملل متحد)

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید: