مشکلات تحصیلات دانش آموزان در ایران ؛ مقاله از شایسته علی گلزار

ماجرای تحصیل دانش آموزان روستایی و کودکان کار فصه پر عصه خودش را دارد . آنها باید با به جان خریدن محرومیتها و تحمل سختیها به لحصیل بپردازندو طی کیلومترها مسیر برای رسیدن به مدرسه، کمبود امکانات آموزشی در مدرسه، تحصیل در مدارس فرسوده و اقامت در مدارس شبانه روزی تنها بخشی از سختیهای تحصیل در مناطق محروم کشور است . سختی دوران تحصیل و وضعیت اقتصادی خانواده ها منجر به ترک تحصیل دانش آموزان روستایی پس از پایان دوره ابتدایی میشود و این وضعیت در میان دختران دانش آموز بیشتر است . برخی مدارس روستایی قدمت بسیار بالایی دارند و هر لحظه امکان فرو ریختن ساختمان مدرسه وجود دارد . در برخس مناطق کلاس درستی وجود ندارد و کلاس درس در فضای باز تشکیل میشود .

کودکان کار که عمدتاٌ در مناطق شهری ساکن هستند ، طعم محرومیت در تحصیل را به خوبی چشیده اند . شرایط اقتصادی برخی خانواده ها باعث بازماندن دانش آموزان از تحصیل و پیوستن آنها به گروه کودکان کار میشود . با آمدن مهر و هیاهوی دانش آموزان در مسیر مدرسه، کودکانی را میبینیم که در خسابانهای شهر بساط کار و کاسبی خود را پهن کرده اند . برخی مناطق روستاها علاوه بر تحصیل در مدارس خشت و گلی بعد از 40 روز از آغاز سال تحصیلی هنوز کتاب درسی یا معلم ندارند . به همین علت سختیهای دوران تحصیل از یک طرف و سختی مشکلات اقتصادی خانواده ها از سوی دیگر دانش آموزان قید تحصیل را میزنند . نبود معلم و فضای مناسب از مهمترین موانع آموزشی در روستاهاست . دزدیهای کارگزاران جکومتی که هر روز از گوشه ای میشنویم اجازه نمیدهد که مدرسه ای ساخته شود یا کنابی به دست دانش آموزان محروم برسد . سیستم آموزشی کشور دارای معایب و مشکلات زیادی است . اما فارغ از آن امنیت دانش آموزان در مدارس کاهگلی و فرسوده و بدون سیستم گرمایشی و سرمایشی واقعا بیداد میکند و بارها حادثه آفریده

مشکلات تحصیل دانش آموزان در ایران

این نوشته در مطالب و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.