گزارش جلسه ماهانه کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان 24دسامبر 2017

جلسه ماهیانه کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان با حضور اعضای کمیته وجمعی از فعالین حقوق بشر روز یکشنبه 24 دسامبر ساعت 17 به وقت اروپا ی مرکزی در اتاق پالتاک برگزار گردید .مسئولیت جلسه بر عهده ی خانم لیدا عشجعی اسالمی بود و خانم رحیله جهاندیده به عنوان منشی جلسه ایشان را همراهی کردند.اولین سخنران جلسه آقای پوریا نخبه زعیم بودند که گزارش وتحلیل  نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ماه گذشته را ارائه دادند که متن آن به شرح زیر استگزارش جلسه ماهانه کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان 24 دسامبر 2017 1

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.