همکاران ما

 مسئول کمیته:   لیدا اشجعی   Lida Ashjaei  

قائم مقام:   ابوالفضل پرویزی   Abolfazl parvizi

روابط عمومی  : 

 فرهاد نصیری ، پوریا نخبه زعیم     Farhad Nasiri & Pouria Nokhbeh Zaim

زويا  رزمجو   Zoya  Razmjoo

بخش رادیو و صدا و تصویر 

زويا  رزمجو ،  دیانا بیگلریفرد      Zoya  Razmjoo &  Diana Biglarifard

ابوالفضل پرویزی،وحید ترابی   Abolfazl parvizi  & Vahid Torabi

بخش امار و گزارشات 

دیانا بیگلریفرد ، زويا  رزمجو  Diana Biglarifard &  Zoya  Razmjoo

 فرهاد نصیری   Farhad Nasiri