بایگانی دسته: کلیپ ها و فیلم ها

بخشی از مراسم بزرگداشت 50 سال فعالیتهای حقوق بشری دکتر لاهیجی

سخنرانی آقای شفائی عضو هیئت رئیسه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1340 14 دسامبر 2013 -هانوفر-آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

قسمتی دیگر از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی

سخنرانی شهردار شهر هانوفر آقای برند اشتراوخ  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1342    14 دسامبر 2013  هانوفر آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

بخشی دیگر از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی

فیلم کامل سخنرانی جناب آقای حمید حمیدی   14 دسامبر 2013  هانوفر آلمان

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

گوشه ای از مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی

فیلم کامل قرائت پیامها ی رسیده در ستایش از دکتر لاهیجی  14 دسامبر 2013  هانوفر آلمان  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1348

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

گوشه ای از مراسم بزرگداشت 50 سال فعالیتهای حقوق بشری دکتر عبدالکریم لاهیجی

  فیلم کامل اجرای موسیقی بسیار زیبای خانم کتی:  http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1350 14 دسامبر 2013 -هانوفر-آلمان 

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران – هانوفر 7 سپتامبر 2013

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

مقایسه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ مقایسه ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید:

کلیپ مراسم بزرگداشت دکتر عبدالکریم لاهیجی-هانوفر 14 دسامبر 2013

ارسال شده در کلیپ ها و فیلم ها | پاسخ دهید: