رونمایی از پروتکل و شیوه نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در هفته آینده

۱۱ آبان ۱۳۹۶ 

رئیس سازمان بهزیستی کشور از رونمایی پروتکل و شیوه نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در هفته آینده خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپی در بازدید از غرفه ایسنا در بیست نمایشگاه مطبوعات و  خبرگزاری‌ها با اشاره به اینکه متولی مدیریت و ساماندهی کودکان کار و خیابان از سالها قبل برعهده بهزیستی بوده است افزود:دستگاه‌های دیگری همچون نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها  و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی نیز از دیگر دستگاه‌های همکار در این طرح هستند.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت کار علمی در رابطه با این کودکان اظهار کرد: اختلافات اخیر پیرامون ساماندهی کودکان کار و خیابان خارج از همکاری‌ها ‌تفاهم های پیشین بود که قابلیت نقد نیز داشت.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر حساسیت های خاص مواجهه با کودکان آسیب دیده تصریح کرد: رویکرد بهزیستی در این زمینه مبتنی بر تقویت اجتماع ‌پذیری این کودکان، بازگرداندن آنان به چرخه تحصیل و حل مشکل اقتصادی خانواده آنان است.
محسنی پندپی با تاکید بر اینکه مجموعه این اقدامات باید مانع از بازگشت کودکان و خانواده‌های آسیب دیده آنان به شرایط نامناسب گذشته شود اضافه کرد: برخی از این کودکان تحت استثمار گروه‌های مافیایی هستند که باید نسبت به شناسایی آنان اقدام‌کنیم.این اقدامات باید آنچنان اثربخش باشند که شاهد بازگشت این کودکان نباشیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به طرح ساماندهی و جمع آوری کودکان کار و خیابان گفت: بهزیستی قصد دارد هر گونه تلاش برای ساماندهی این کودکان به شکل علمی باشد و از اقدامات مقطعی، انتزاعی و مجزا خودداری کند.

این نوشته در کودکان کار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.